En  Fr  Nl  De  Tr  

TransAnatolie Welcomes You  to Turkey

 

 

 

 

TransAnatolie Tours

En  Fr  Nl  De  Tr  

 

 

 

Saldıriılar Derhal Durdurulmalı

 

 

 

 

 

 

'İsrail Saldıriılarını Derhal Durdurmalıdır!', İbrahim Çamkerten
   
Siyonist hareket, dünyaya meydan okurcasına Müslüman kardeşlerimize karşı bir kıyım yapmaktadır...
   
CHP Aksaray Belediye Başkan adayı İbrahim Çamkerten Yayımladığı Basın bildirisinde sert bir dille İsraili kınadı ve şunları söyledi:

"Yıllarca Filistin Halkına zulüm ve gözyaşı yaşatan Siyonist hareket, dünyaya meydan okurcasına Müslüman kardeşlerimize karşı bir kıyım yapmaktadır. Barışı, insan haklarını dilinden düşürmeyen batı dünyası Müslümanlara karşı yapılan saldırılar karşısında her zaman olduğu gibi yine susmayı tercih etmiştir.

Çocukları, kadınları sivil halkı hunharca katleden bu insanlar medeniyet ve barış hakkında hiç söz söyleme hakkına sahip değildir. İsrail’in yaptığı son saldırı tüm Türkiye’de olduğu gibi Aksaray CHP örgütünde de kaygıyla izlenmektedir. Müslüman kardeşlerimize yapılan bu saldırıları nefretle kınıyor, Filistin halkına baş sağlığı diliyorum.

İbrahim Çamkerten, CHP Aksaray Belediye Başkan Adayı"

   

   
   
“İnce Bir Sanat…”
   
Dostoyevski, “Karamazov Kardeşler”de romanın kahramanlarından İvan Fiyodoroviç’in ağzından şunları söyler:

“Bazen insanların katı yürekliliğinden bahsederken ‘vahşi bir hayvan gibi’ denilir. Ama bunu söylemekle vahşi hayvanlara karşı büyük bir haksızlık edilmiş olur. Vahşi bir hayvan, hiçbir zaman insan kadar katı yürekli, onun kadar işkencede ince bir sanat göstererek, onun kadar ustaca kötülük edemez. …Hayalinde canlandır bakalım: Daha memede olan bir çocuk, elleri tiril tiril titreyen annesinin kucağında… Etraflarını içeriye giren yabancılar almış. Akıllarına çok eğlenceli bir şey gelmiş. Çocuğu okşuyorlar, onu güldürmek için kahkahalar atıyorlar, sonunda çocuk gülmeye başlıyor. İşte o sırada, adamlardan biri tabancayı çocuğa doğru tutuyor; bebeğin yüzüne dört karış mesafeden nişan alıyor. Çocuk sevinçle kahkahalar atıyor, küçük ellerini tabancayı tutmak için uzatıyor, işte o zaman o büyük sanatçı tetiği çekip tam yüzüne ateş ederek çocuğun başını parçalayıveriyor… Şimdi söyle, bu işte, ince bir sanat yok mu yani?”

Bu “sanatın” en gelişmiş şeklini 20. yüzyılda Naziler sergiledi! Çingenelerden eşcinsellere, komünistlerden Protestan din adamlarına, akıl hastalarından özürlülere kadar milyonlarca insan bir soykırımın kurbanı oldu. Ama esas mağdur, Yahudilerdi!

Sıradan bir katliam değildi uygulanan, incelikli bir yok edişti! 20. yüzyılda ulaşılan “gelişmişlik”, insanın kendi türdeşlerini yok etmesinde ustalıkla kullanıldı. İnsan zekâsı öldürümü pratikleştirmede yaratıcılığın sınırlarını zorladı. Kurşuna dizmekten kamyonlara doldurulan insanların egzos gazı ile topluca zehirlenmesine kadar uzanan bu vahşet, en sonunda gaz odalarını içeren “Ölüm Fabrikaları” ile doruğuna ulaştı. Katledilenleri ortadan kaldırmak için başvurulan pratik yöntem ise fırınlarda yakmaktı! Soykırım mağdurları, aynı zamanda Nazi biliminin (!) kobayları oldular. Yüksek ya da alçak hava basıncının insanlar üzerindeki etkisini ölçmekten tutun da vücuduna petrol şırınga edilen bir insanın verdiği tepkileri gözlemlemeye kadar birçok “deneysel çalışma” (!) da bu vahşetin bilime yaptığı “katkı” idi! Katledilenlerin dişlerinden saçlarına kadar her şeyleri, sergilenen vahşetin bir anlamda ekonomik getirilerinden biriydi! Nazi toplama kamplarında soykırımın başyapıtı yaratıldı!

Yahudiler, bu başyapıttan derslerini aldılar. Ve 21. yüzyılda bu işin üstadı olarak ortaya çıktılar! Nazilerin, soykırımın ilk aşamalarında kullandıkları toplu kurşuna dizme yöntemi nasıl ki zamanla pratik bir yol olmaktan çıkmışsa, insanlığın genel gelişimi de bugün gaz odaları gibi metotları uygulamayı anlamsız kılıyor artık. Şimdi daha “uygar” ve teknolojik gelişme ürünü olan yöntemler var! İnsansız uçaklar, uzaktan kumandalı füzeler, kimyasal silahlar, nükleer katkılı bombalar, misket bombaları, nokta suikastlar, ekonomik ablukalar, açlık, susuzluk, sefalet ve bütün bunları kullanarak sergilenen vahşetin, televizyonlardan ve internetten dünyaya anında duyurulması… Bugün moda olan, soykırımı Naziler gibi gizli-kapaklı yapmak değildir. Yapılanları, en gelişmiş kitle iletişim araçlarını kullanarak tüm dünyaya gösterip gözdağı vermek, artık bu vahşetin olmazsa olmazıdır. Ne toplama kampları ne “ölüm fabrikaları” var artık! Hedefteki şehirler, hatta ülkeler ölümün vadisi haline getirildi!

Bu çerçeveden bakıldığında, örneğin 20. yüzyılda Cezayir, Vietnam, Halepçe, Ruanda, Bosna ve Srebrenica’da yapılanlara, İsrail Filistin’de yaptıkları ile derinlik katıp, soykırım tarihine adını altın harflerle yazdırdı! 1940’larda Auschwitz, Dachau, Chelmno, Treblinka, Majdanek, Belzec neyse, bugün Sabra, Şatilla, Ramallah, Batı Şeria ve Gazze de odur!

“Sanatsal incelik” bütün bu yaşanan vahşetin neresinde peki? Katliamın neresindedir o “sanat”!

Hukukunda!

Birleşmiş Milletlerin 9 Aralık 1948 tarihli 260 sayılı kararı ile imzaya açılan ve 12 Ocak 1951 tarihinde yürürlüğe giren “Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi”, adından da anlaşıldığı gibi soykırımı önlemeyi ve cezalandırmayı amaçlayan bir başyapıt, bir “hukuk harikası”…

Ve bu Sözleşme, bugün de hâlâ yürürlükte!

Soykırım’ın Önlenmesi ve Cezalandırması Sözleşmesi’ne imza atan taraflar, “ister barış zamanında isterse savaş zamanında işlensin, önlemeyi ve cezalandırmayı taahhüt ettikleri soykırımın uluslararası hukuka göre bir suç” olduğunu ilan etmiyorlar mı?

Diğer bir ifadeyle Sözleşme’ye (madde 2) göre, “ulusal, etnik, ırksal veya dinsel bir grubu, kısmen veya tamamen ortadan kaldırmak amacıyla”, bu “gruba mensup olanların öldürülmesi; grubun mensuplarına ciddi surette bedensel veya zihinsel zarar verilmesi; grubun bütünüyle veya kısmen, fiziksel varlığını ortadan kaldıracağı hesaplanarak, yaşam şartlarının kasten değiştirilmesi; grup içinde doğumları engellemek amacıyla tedbirler alınması; gruba mensup çocukların zorla bir başka gruba nakledilmesi” soykırım suçunu oluşturmuyor mu?

Yine aynı Sözleşme’de (madde 3) cezalandırılacak eylemler de “soykırımda bulunmak; soykırımda bulunulması için işbirliği yapmak; soykırımda bulunulmasını doğrudan ve aleni surette kışkırtmak; soykırımda bulunmaya teşebbüs etmek; soykırıma iştirak etmek” şeklinde sıralanmıyor mu?

Sadece bu kadar mı?

Soykırımla suçlananların yargılanması, cezalandırılması, suçluların iadesi, Birleşmiş Milletler ile nasıl işbirliği yapılacağı, sözleşmenin nasıl yorumlanıp uygulanacağı, kısacası bütün bunlar “hukuk harikası” Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ile kayıt altına alınmış değil midir bugün?

İşte insanlığın 21. yüzyılda televizyonlardan canlı yayınlanan bir soykırım karşısında sergilediği “sanatsal incelik” de tam buradadır! İsrail’in bugün Gazze’de, birkaç yıl önce de Batı Şeria’da yaptıklarına ve on yıllardır Filistin’de sergilediği vahşete seyirci kalan sözde “uygar” dünyanın, vicdan azabını dindirmek için böyle bir Sözleşme ortaya koyması, sonra da o Sözleşme’deki yasaklara ve yaptırımlara rağmen yaşanan bu vahşet karşısında herkesin neredeyse “üç maymun”u oynaması, seyirci kalması…

O zaman biz de Dostoyevski gibi soralım şimdi:

“Söyle, bu işte ince bir sanat yok mu yani!”

Serdar Ant
   
   

TransAnatolie Tour

 

 

 

Turkey

Turquie

Türkei

Turkije

Türkiye

 

 

Home ] TransAnatolie Turlari ] TransAnatolie ile Türkiye ] Anadolu ] Biz Kimiz ] İçerik ] Ara ]

Mail to  info[at]transanatolie.com with questions or comments about this web site.
Copyright © 1997 TransAnatolie. All rights reserved.
Last modified: 2022-06-27
 
Explore the Worlds of Ancient Anatolia and Modern Turkey by TransAnatolie Tour: Ancient Anatolia Explorer, Asia Minor Explorer, Turkey Explorer; Cultural Tour Operator, Biblical Tour Operator, Turkish Destinations, Cultural Tours to Turkey, Biblical Tours to Turkey, Health and Cultural Tours to Turkey, Thermal, Thalasso Holidays in Turkey,  Archaeological Tours to Turkey, Historical Tours to Turkey, Cultural Heritage Tours to Turkey, Cultural Tours to Turkey, Hobby Eco and Nature Tours Holidays to Turkey,  Beach and Plateau Holidays in Tuirkey, Anatolian Civilizations, Ancient Cultural Museums in Turkey, Top Turkish Museums, Museums in Turkey, Anatolian Civilizations Museum, Istanbul Archeological Museum, Ephesus Museum, Mevlana Museum, Topkapi Museum, Museum of Topkapi Palace, Turkish Cities, Turkish Destinations, Ancient Cities in Turkey, Ancient Anatolian Cities, Turkey in Brief, Turkish Culture, Turks, Turkish Language, Turkish Philosophers....Circuits culturels en Turquie, Excurcions en Turquie, Vacances en Turquie, Circuits de Culture en Turquie, Circuits de Croyance en Turquie, Turquie, Villes Antiques en Turquie, Musees en Turquie, Empires Turcs, Revolution de Mustafa Kemal Ataturk, Turquie d'Ataturk, Culturele Tours in Turkije, Rondreizen in Turkije, Reizen naar Turkije, Culturele Rondreizen naar Turkije, Vakanties in Turkije, Groepsreizen naar Turkije, Turkije, Turkse  Geschiedenis, Geschiedenis van Turkije, Oude Steden in Turkije, Oude Beschavingen, Oude Anatolische Beschavingen, Turkse Steden, Turkse Musea, Musea in Turkije, Turkse Steden, Overzicht van Turkije, Turkije in het Kort, Turks, Turkse Taal, Turkse Gescheidenis, Osmaanse Rijk, Ottamaanse Rijk, Gezondheid Tours Vakanties in Turkije, Geloof Tours in Turkije, Culturele Tour Operator, Turkije Specialist