En  Fr  Nl  De  Tr  

TransAnatolie Welcomes You  to Turkey

 

 

 

 

TransAnatolie Tours

En  Fr  Nl  De  Tr  

 

 

 

TransAnatolie ile Türkiye

 

 

Home ] TransAnatolie Turlari ] [ TransAnatolie ile Türkiye ] Anadolu ] Şehirler ] Müzeler ] Biz Kimiz ] İçerik ] Ara ]

 

 

 

Medeniyetler
Mimari
Fotogaleri
Media
Linkler

TransAnatolie ile Türkiye'yi Keşfediyoruz

   
   
   
   
 
Dünyanın merkezi"Dünyanın merkezi..."
"Medeniyetin beşiği..."
"Medeniyetlerin kalbi..."
   
   
   
   

TransAnatolie, kültür programları ve turları ile ülkemiz Türkiye’yi size ve Dünya'ya farkli pencerelerden değişik açılarda sunuyor.

TransAantolie ile Çatalhöyüklü ilk Ana Tanrıça'nın kültürü ile tanışıyorsunuz, Hititler'in ilk başkentleri Aksaray’ın Acemhöyük’ü, Çorum’un Hattuşaş’ı sizi Hitit türküleri ile karşılıyor.
Truva’da Paris’in sevgilisi Güzel Helena'nın öyküsünü dinliyor, at kişnemeleri arasında Melih Cevdet Anday’ın “Truva Önünde Atlar” şiiri, size hem Homeros’un İlyada ve Odisesin'deki Hektor, Aşil ve Agamemnon’u, hem de “Gelibolu'da, İnönü'de vatanın kötü talihini yenen” Mehmetcikleri düşündürüyor.

Mustafa Kemal Atatürk Çanakkale’de kalmış askerlerin annelerini engin insan sevgisi ile “Ey çocuklarını bu ülke topraklarında bırakan anneler, onlar için üzülmeyiniz, onlar bu topraklar için çarpışırken bu toprağın çocukları oldular, şimdi, Türk kardeşleriyle birlikte yan yana uyuyorlar” diyerek kıtalararası yakınlaşmayı sağlıyor, Anzaklar’a Çanakkale'yi kendi ülkelerinden daha çok sevdiriyor.

TransAnatolie Avrupa’nın kultur mirascisi olmakla övündüğü eski Yunan uygarlığının en önemli kentlerini, Anadolu’nun bir parçası olarak; demokrasi perisi Aspasia’yı, Milet’li Thales’i, Efes’li Heraklit’i, Piriene’li Hipodamüs’ü de Anadolu'nun çocukları olarak size tanıtıyor.

Doğulular, batılılar, kuzeyliler, güneyliler, kimsesizler, ayricaliklilar Mevlana’nın, Hacı Bektaş Veliler’in, Pir Sultan Abdalllar’ın, Yunus Emreler’in, Aşık Veyseller’in hoş görüsünü soluyor; dinler, kültürler, Hiristiyanlık, Yahudilik köklerini Anadolu'da Türkiye’de buluyor, Müslümanlık Anadolu’da kök salıyor. TransAnatolie bu izleri sürüyor. Süleymaniye Mimar Sinan'la yükseliyor; İbn-i Sina Tıp'da, İbn-i Batuta Astronomi'de, Ahmed Arif Arf, Ratip Berker, Matematik'de, Erdal İnönü Fizik'de yeni buluşlar getiriyor. Bizim Kanuni Fransızlar'ın Muhteşem Süleyman’ı oluyor, İspanya Yahudileri mutluluğu Fatih’in İstanbulun'da buluyor. Bu izleri süren TransAnatolie Tour ile Tahsin Özgüç’ün, Ekrem Akurgal’ın kültür dünyasını keşfediyor, Mahmut Makal’ın "Bizim Köy'unü" okuyor, Bülent Ecevit'in “Pülümür'lü Kadının Gizini" hissediyorsunuz.

Mazlum ulusların umut kaynağı olan Mustafa Kemal Atatürk, hurafelerden arınmış açtığı bilimsel aydınlanma yolunda, çağdaş uygarlığın ölçütleri ile doğu gizemini de kapsayan Türkiye’yi, Acemhöyük’lü yorgunluk tanımaz Memedler'in omuzunda Dünya Kültür Merkezliğine yükseltiyor.

TransAnatolie Tour ile seyahat Marco Polo’nun, Evliya Çelebi’nin İpek Yolu Kervansaraylarındaki tılsımlı, doyumlu yolculuklarını yaşatıyor. Timur’un fillerini, Cengiz Han’ın yüksek yaylalarını düşlüyorsunuz. Orient Express size batıdan doğuya Bizans’ı yaşatıyor.

TransAnatolie Tour ile doğayı tanıyor, onu dinliyor, Acemhöyük’de ata biniyor, Kapadokya’yı balonla keşfediyor, Kalecik’de üzüm topluyor, Tekir ve Kangal’ı seviyor, Angora’dan Taşpınar halılarını dokuyor, termal sağlık turizm merkezlerinde dinleniyor, Ağrı Dağı’nın zirvesine çıkıyorsunuz.

   
   
   
   

Türkiye

   
   

 

Türkiye: 'Dünyanın merkezi...'

   
   

   
   
   
   

2000'lerde Türkiye

   
   

Bugün, dünyanın, denizler hariç, yüzölçümü yaklaşık 149 milyon kilometrekare. Türkiye'nin denizleri hariç, yüzölçümü 771 bin kilometre kare. Yani Türkiye, dünyanın yüzde 0.5'ini (binde besini) kapsiyor. Dünyanın nüfusu 6460 milyon. Türkiye'nin nüfusu 70 milyon. Yani Türkiye, dünya nüfusunun yüzde 1'inden biraz fazlasını oluşturuyor. Satınalma gücü paritesiyle ölçüldüğünde Dünyanın Gayrisafi Yurtiçi Hasılası (DGSYIH) toplamı 55.6 trilyon dolar. Türkiye'nin aynı ölçüye göre gayrısafi yurtiçi hasılası (GSYIH) 551 milyar dolar. Yani Türkiye, dünya gayrısafi yurtiçi hasılasının yüzde 1'ini yaratıyor (ya da dünyanın toplam gelirinden yüzde 1 pay alıyor.) Satınalma gücü paritesiyle hesaplandığında dünyada kişi başına ortalama gelir 8760 dolar. Türkiye'de aynı ölçüyle hesaplanan kişi başına ortalama gelir 7680 dolar. Yani Türkiye'nin kişi başına geliri dünya ortalamasının biraz altında bulunuyor. Dünyanın toplam ihracat rakamı 9.1 trilyon dolar. Türkiye'nin ihracatı (2004) 63 milyar dolar. Yani Türkiye, dünya ihracatının yüzde 0.7'sini gerçekleştiriyor. Dünyanın ithalat rakamı toplamı 9.4 trilyon dolar. Türkiye'nin ithalat miktarı 97.2 milyar dolar (2004). Yani Türkiye, dünya ithalat toplamının yüzde 1'ini yapıyor.

   
   
   
   

Dünyadaki ekonomiler kişi başına gelire göre sınıflandırıldığında kişi başına geliri 825 doların altında olanlar düşük gelirli ekonomiler, 826- 3255 dolar arasında olanlar orta gelir düzeyindeki ekonomiler, 3256-10066 dolar arasında olanlar orta üst gelir düzeyindeki ekonomiler ve 10066 dolardan yukarı geliri olanlar yüksek gelir düzeyindeki ekonomiler olarak sınıflandırılıyor. Türkiye bu sınıflandırmada orta üst gelir kategorisindeki ülkeler arasında bulunuyor.

   
   

Özetle 100 kişilik 100 metrekarelik ve 100 dolar gelire sahip ve birbiriyle 100 dolar toplam tutarında alış veriş yapan insanların yaşadığı bir dünyada yaşayan tek Türk, 0.5 metre kare toprağa sahip, toplam 100 dolarlık üretimin 1 dolarlık bölümünü üretiyor, diğerlerine 0.7 dolarlık mal ve hizmet satıyor ve onlardan 1 dolarlık mal ve hizmet satın alıyor. Buraya kadar yapılan karşılaştırmalar Türkiye'nin dünyanın yaklasik yüzde 1'ini oluşturan bir ekonomiye sahip olduğunu gösteriyor bize.

   
   

Böyle bir dünyada ötekiler de Türkler kadar pay alsa inanılmaz adil bir görünüm çıkardı ortaya. Ama gerçek böyle değil. Burada her bir Amerikalıya 5 dolar, her bir Avrupalıya 4 dolar düşüyor. Buna karşılık her bir Çinli yalnızca 0.6 dolar, her bir Hintli de 0.4 dolar elde ediyor. Türkiye öyle bir konumda ki bütün dünyanın ortalamasını temsil ediyor. 1 Türk 1 dolarlık üretim yapıyor, bunun 0.7 dolarını ötekilere satıyor ve onlardan 1 dolarlık mal alıyor ve geri kalan tutarı da (0.3 dolar) ötekilerden borçlanıyor.

Böyle bir dünyada gelecekte iki şeyden birisi olacak. Ya 100 dolarlık pasta büyüyecek ve pasta büyürken göreli düzelmeler olacak, örneğin Çinli başına gelir 0.6 dolardan yukarı gidecek; ya da mevcut pastanın paylaşımında dengeler yeniden oluşacak. Yani dünyanın bugünkü görünümü her bir ülkenin kendi iç görünümündeki çelişkilerden farklı değil. Nasıl ki her bir ülkenin kendi içinde gelir dağılımı eşitsizlikleri varsa aynı şey dünya genelinde de söz konusu. Türkiye bu durumun önemli istisnalarından birisi. Türkiye'nin içinde ciddi bir gelir dağılımı eşitsizliği var. DİE'nin açıkladığı 2003 yılına ilişkin Gini Katsayısı (GK) 0.42 (optimal GK=0). Bu oldukça adaletsiz bir gelir dağılımını gösteriyor. Buna karşılık Türkiye'nin dünya gelirinden aldığı pay son derecede adaletli (ya da dünya üretimine yaptığı katkı çok ölçülü).

   
   

Türkiye, gelecekte ekonomik dengelerini zedelemeden dış borçlanmasını düşürüp, kendi iç gelir dağılımını düzeltebilirse dünya açısından örnek oluşturacak ve bugün çalkantılar yaşamasına karşılık gelecekte bir barış adası olacak. Türkiye'nin geleceği açısından temel alınacak misyon bu olmalı (Dr. Mahfi Eğilmez).

   
   
   
   

TransAnatolie Türkiye Linkleri

   
   

Ana Sayfa - T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı (ktb.gov.tr)

Discover Turkey, Türkiye, Asia Minor, Anatolia, Anatolie, Anatolië, Turquie, Turkije, Türkei (transanatolie.com)

Prehistory and History of Anatolia-Turkey-Türkiye: Every Year (transanatolie.com)

Explore Anatolia (Turkey-Türkiye-Asia Minor): The Heartland of Civilisations (transanatolie.com)

Discover Turkey and Explore Turkey - Türkiye - Turquie - Turkije - Türkei - Asia Minor -  Anatolia - Anatolie - Anatolië - TransAnatolie - TransAnatolia with Cultural Tour Provider and Operator TransAnatolie Tour

Discover the Homeland of  Civilizations - Turkey: Explore Turkey with TransAnatolie Tour

Découvrez la Turquie,  Anatolie, Turquie Musées, Les Villes, Culture (transanatolie.com)

Ontdek Turkije: Kruispunt der Beschavingen, Overzicht Turkije, Anatolie, In het Kort, Geschiedenis Turkije (transanatolie.com)

Chronologie (Tijdline) van Anatolië, Anatolie, Turkije (transanatolie.com)

Ontdek Anatolie: Oude Beschavingen van Anatolië, Anatolie, Turkije (transanatolie.com)

Entdecken die Türkei mit TransAnatolie

Vorgeschichte und Geschichte Anatoliens - Türkei (transanatolie.com)

TransAnatolie ile Türkiye

   
   
   
   

TransAnatolie Internet Webs

   
   

www.transanatolie.com

www.transanatolie.com/francais

www.transanatolie.com/deutsch

www.transanatolie.com/nederlands

www.transanatolie.com/turkce

www.transanatolie.com/tour

www.transanatolie.com/tour/francais

www.transanatolie.com/tour/deutsch

www.transanatolie.com/tour/nederlands

www.transanatolie.com/tour/turkce

www.turkey.transanatolie.com

www.transanatolie.com/turkey

www.transanatolie.com/turquie

www.transanatolie.com/turkei

www.transanatolie.com/turkije

www.transanatolie.com/turkiye

www.tour.transanatolie.com

www.instagram.com/transanatolie

   
   
TransAnatolie Tour
Kültür Gezi Sağlayıcısı ve Operatorü-Kültür ve Turizm Bakanlığı 4938 No'lu Grup A Lisans
 

 
   

Turkey

Turquie

Türkei

Turkije

Türkiye

 

 

Home ] TransAnatolie Turlari ] [ TransAnatolie ile Türkiye ] Anadolu ] Şehirler ] Müzeler ] Biz Kimiz ] İçerik ] Ara ]

 

Mail to  info[at]transanatolie.com with questions or comments about this web site.

 

Copyright © 1997 TransAnatolie. All rights reserved.
Last modified: 2023-10-28
 
Explore the Worlds of Ancient Anatolia and Modern Turkey by TransAnatolie Tour: Ancient Anatolia Explorer, Asia Minor Explorer, Turkey Explorer; Cultural Tour Operator, Biblical Tour Operator, Turkish Destinations, Cultural Tours to Turkey, Biblical Tours to Turkey, Health and Cultural Tours to Turkey, Thermal, Thalasso Holidays in Turkey,  Archaeological Tours to Turkey, Historical Tours to Turkey, Cultural Heritage Tours to Turkey, Cultural Tours to Turkey, Hobby Eco and Nature Tours Holidays to Turkey,  Beach and Plateau Holidays in Tuirkey, Anatolian Civilizations, Ancient Cultural Museums in Turkey, Top Turkish Museums, Museums in Turkey, Anatolian Civilizations Museum, Istanbul Archeological Museum, Ephesus Museum, Mevlana Museum, Topkapi Museum, Museum of Topkapi Palace, Turkish Cities, Turkish Destinations, Ancient Cities in Turkey, Ancient Anatolian Cities, Turkey in Brief, Turkish Culture, Turks, Turkish Language, Turkish Philosophers....Circuits culturels en Turquie, Excurcions en Turquie, Vacances en Turquie, Circuits de Culture en Turquie, Circuits de Croyance en Turquie, Turquie, Villes Antiques en Turquie, Musees en Turquie, Empires Turcs, Revolution de Mustafa Kemal Ataturk, Turquie d'Ataturk, Culturele Tours in Turkije, Rondreizen in Turkije, Reizen naar Turkije, Culturele Rondreizen naar Turkije, Vakanties in Turkije, Groepsreizen naar Turkije, Turkije, Turkse  Geschiedenis, Geschiedenis van Turkije, Oude Steden in Turkije, Oude Beschavingen, Oude Anatolische Beschavingen, Turkse Steden, Turkse Musea, Musea in Turkije, Turkse Steden, Overzicht van Turkije, Turkije in het Kort, Turks, Turkse Taal, Turkse Gescheidenis, Osmaanse Rijk, Ottamaanse Rijk, Gezondheid Tours Vakanties in Turkije, Geloof Tours in Turkije, Culturele Tour Operator, Turkije Specialist