En  Fr  Nl  De  Tr  

TransAnatolie Welcomes You  to Turkey

 

 

 

 

TransAnatolie Tours

En  Fr  Nl  De  Tr  

 

 

 

Efeze

 

 

 

Home ] Up ] Tours ] Turkije ] Tijdlijn ] AnatoliŽ ] Steden ] Musea ] Over Ons ] Site Map ] Zoeken ]

 

Afrodisias ] Afyon ] Amasya ] Aydin ] Bergama ] Bodrum ] Denizli ] Dalyan ] Didymes ] [ Efeze ] Fethiye ] Izmir ] Sardis ] Kekova ] Kutahya ] Manisa ] Milet ] Mugla ] Usak ]

 

Up

Efeze (Ephese, Efes, Selcuk, Izmir, AnatoliŽ Turkije)

   
   
   
   

Efeze (Ephesus): Stad van godin Artemis, stad van de heilige Paulus, stad van de heilige Johannes,stad van maagd Maria, stad van intelligentsia.

Efeze word gesticht door de Achaers na de Trojaanse oorlog, gedurende volksverhuizing van middellandse zee volkeren. Het is vooral gedurende de Romeinse periode Efeze word een belangrijke stad met 300.000 inwoners. Haar geschiedenis speelt zich voornamelijk af rond vijf gebeurtenissen:

Efeze werd een stad van 300.000 inwoners, omdat zij gesticht werd in een zeer vruchtbare regio, die bovendien toegankelijk was, zowel van uit het oosten als het westen. Verering van de moeder godin Artemis-Diana. De Artemistempel, een van de wereldwonderen uit de oudheid, was het symbool van hoop voor alle inwoners, zowel de bescheiden klasse als de leidende klasse.

Ephese werd een belangrijke stad omdat zij het centrum werd van de koning, de keizer, de zieken, de pas gehuwden, de geloofden, handelaars, militaire leiders. Allen richtten ze zich tot de tempel om antwoord op hun gebed en vragen. De tempel en de stad hadden een grote rijkdom dank zij het cadeau van bezoekers, de tempel verwierf de functie van een bank. cambio brieven werden onder verschillende steden uitgeschreven,zoals: Efeze, Sardus, Smyrna, Milete en Priene.

Het wordt belangrijk omdat zij een centrum wordt van de intelligentsia: heraclit van Efeze, rond 500 v.c.verwezenlijkt werd voor het bestaan van wereld, van maan, van zon. haar leerlingen: anaximandres en anaximen onderzoeken de samenstelling van de zon en de aarde.Tales en Pitagores, beiden geboren niet ver van Efeze, namelijk Milete ontwikkelen ze de basisprincipes van de meetkunde.

Aspasie van Milete werd de minnares van Perikles en de muze van democratie. Herodote van Halicarnassus onderwijst geschiedenis te Efeze, en Hecate van Milete onderwijst aardrijkskunde , en Hippodamus, beroemde architect van Priene, een stad in de buurt van Efeze richt een school op voor architecten. Homeros van Izmir, oude Smyrna, geeft een les in geschiedenis door haar Iliade- Odysee.

Door het verblijf van de heilige Paulus, Thimotheus en Barnabes, na de komst van de heilige Johannes en van de maagd Maria en dank zij het 2 e concilie gehouden te Efeze in 435 wordt de stad het bisschoppelijk centrum van het christendom. Het huis van de heilige maagd Maria, in de buurt van Efeze is een bedevaartsoord (pelgrimplaats) geworden, zowel voor de islamitische als van de christelijke gelovigen.

De Romeinen, met komst van Alexander de Grote, de geschenken van de rijke Kresus, verwezenlijken de somptueuze gebouwen te Efeze. de heilige Paulus schreef zijn brieven aan Efeziers, en een van de eerste zeven kerken en een van de zeven wereldwonderen bevinden zich in Efeze. Zeker te bezoeken zijn: de agora van Aristocrates, academie van intelligentsia,odeon kleine theater van notabelen, stadhuis, ziekenhuis, de straat van curetes, fonteinen, tempel van Domitianus, fontein van Trajanus, de huizen van de rijke notabelen, baden, thermen, bordeel, latrines, bibliotheek van Celsus, volksagora, het theater met 25000 zitplaatsen, de basiliek van heilige Johannes, het huis van Maria.

Het concilie van Ephese werd gehouden in juni 431 om de polemiek tussen de Constantinopel en Alexandrie patriarchen te beŽindigen. Voor het concilie van Ephese kende de kerk geen verering voor de persoon "Maria". In Ephese werd zij vereerd als "Theotokos " (= Moeder Gods ). Zij, maagd Maria verbleef de laatste levensjaren te Ephese. Haar huis, nu een kapel , is een toeristische plaats, maar blijft bovenal een druk bezocht pelgrimsoord.

Ook de apostel en evangelist ,Johannes leefde te Ephese. Hij was de schrijver van het vierde canoniek evangelie. Dit boek. de Apocalyps,is meteen ook het laatste boek van het nieuwe testament.

Ephese werd door Griekse afkomst gesticht in de 12 de eeuw. In de 7 de eeuw werden de stad en de schitterende artemison door cimmeriers verwoest. Efeze werd door rijke krezus, koning van Lydiers herbouwd en veroverd door de Perzische koning Cyrus. Het belang van Efese in de Romeinse tijd komt van bezoek aan de stad van een aantal vooraanstaande persoonlijkheden als Brutus, Cassius, Antonius en Cicero. Ten tijde van Augustus was Ephese hoofdstad van Klein- AziŽ, zij werd een belangrijk handelscentrum. Later werd Ephese prediking door apostel Johannes.volgens de traditie; de maagd Maria en de heilige Johannes er kwamen na de kruisiging.

Het verval van de stad begint in de3e eeuw met de gootverovering. In de Romeinse keizerstijd kreeg de stad een monumentaal aanzien.

Onder de regering van Domitianus werd de eerste keizerstempel gewijd aan Domitianus . Binnen stond een kolossaal beeld van de keizer,ook onder de regering van Hadrianus werd een andere tempel gewijd, onder Caracalla kreeg de oude agora zijn uiteindelijke vorm;een vierkant geplaveid plein door een dubbele zuilenhal waarachter magazijnen,kantoren, winkels en werkplaatsen lagen;in het midden stond een zon en wateruurwerk.onder keizer Arcadius werd de straat van het hooggelegen theater naar de haven vernieuwd (via arcadiana). Zuilengalerijen verrezen aan weerszijden van een 11 m brede, en 530 m.lange. de arcadiana is een pronkstraat tussen de haven en het theater. Boven

   
   

Odeon

   
   

Het werd gebouwd door Vedius in 2de eeuw. het halfcirkelvormige constructie was voor 500-600 toeschouwers, een klein theater, een bouleuterion, vergaderingplaats voor de senaat. Hij heeft een cavea, een orkest voor acteurs voor griekse odeon en een podium en een scŤne voor de romeinse odeon. Boven

   
   

Agora

   
   

Het was het centrum van het dagelijks leven, handelsleven, ook openbare plaats voor religieuze, sociale, politieke discussie. Boven

   
   

Academie- Gymnasium

   
   

Voor onderwijs en voor intelligentsia als Sokrates,Plato, Aristo, Aristofanes, Cicero, Virgil. Boven

   
   

Stoa- basilica

   
   

De rechtwoordigheidsplaats , plaats van filosofen, van wijsgeren voor de resolutie van belangrijke - sociale problemen. Boven

   
   

Prytaneum

   
   

De heilige Romeinse plaats geprotegeerd door de beroemde Vestaalse Maagden met een heilige brand die symboliseerde het Romeinse bestaan In de wereld. naast de officiŽle activiteiten organiseerde zich de belangrijke voorstellen,ontvangsten en openbare feestmalen.

De Vestalen kwamen van Romeinse aristocratie, bourgeoisie en ze hadden geen recht voor het huwelijk voordat ze dertig waren of voordat ze werkte 10 jaar als Vestaal in de Prytaneum. Boven

   
   

De weg van de Curetes

   
   

Deze weg werd bepaald tijdens de 5 de eeuw . De naam van de weg herinnerd de religieuzes van Artemison. Boven

   
   

Trajanus fontein en Hadrianus tempel

   
   

Ze werden gebouwd rond 2 de eeuw voor honoreren Trajanus en Adrianus,2 keizers van Pax Romana periode.De Corinthische tempel van Hadrianus roept herinneringen op aan de villa van Hadrianus in Tivoli. De ornamentiek van de tempel herhaalt de motieven van de astrologie en heeft in het midden een buste van rijke Fortuna, de beschermgodin van de stad, godin van het geluk. de architraaf boven de poorten is gedecoreerd met een rijke versiering met classitische motieven. Medusa symboliseert de protectie van de stad.

Het bordeel,een peistyliumhuis,werd in de 2de eeuw samen met de scholastica thermen en de openbare toiletten gebouwd. Boven

   
   

De Celsiusbibliotheek

   
   

Het werd tussen 114 en 140 gebouwd. De restauratie werd in 1970 uitgevoerd.De kern van de bibliotheek is het mausoleum van Tiberius Celcus die proconsul van provincie Asia werd in 105 .Hij woonde in Ephese.Er zijn tegenwoordig 4 vrouwenbeelden voor het bibliotheek die 4 deugden van vrouwen symboliseren :de wijsheid van vrouwen,de verdraagzaamheid van vrouwen,de intelligentie van vrouwen,het geduld van vrouwen.

In de marmerstraat vinden we een merkwaardig graffito.wegwijzer!de begeleidende tekst luidt "wanneer ge in deze richting gaat,zult ge een vrouw vinden die uw hartenwens in vervulling doet gaan". Boven

   
   

Meryem ana evi (Huis van Maria)

   
   

Het zogenaamde huis van Maria ligt even buiten de stad,  8km ver van SelÁuk, Maria zou er geleefd hebben en gestorven zijn. Het is een pelgrimplaats voor alle mensen van alle godsdienst zowel als voor christelijke en voor muzelmannen,voor Boedhisten. Boven

   
   

Artemis

   
   

In de Griekse mythologie, de godin van de jacht, dochter van Zeus en Leto en tweelingzuster van Apollo. Zij was de maagdgodin, vruchtbaarheidsgodin van de klein Aziatische Artemis van Ephese was beschermster van de vrouwen in barensnood ten slotte beschouwde men haar ook als maansgodin.

Heraclitus van Ephese, Thales,Anaximendros, Anaxsimen, Aspasie van Miletos,Pitagores van Kos, Hipodamus van Priene, Herodotes van Halicarnassus, Homeros van Smyrna, Diogene van Sinop, Paulus van Tarsus, Heraklitus van Ephese, Griekse anatolische filosoof zeker de raadselachtigste van Griekse anatolische filosofen. Hij was van aristocratische afkomst. Tot op zekere hoogte geÔnspireerd door Anaximandros van Milete, zag Heraclitus de kosmos als bestaande uit elkaar bestrijdende tegenstellingen. Niet alleen de macrokosmos, maar ook de menselijke wereld. Deze bewegende tegenstellingen of delen zijn, daar zij uit elkaar voortkomen en op elkaar volgen (dag en nacht), leven en dood, honger en verzadiging enz. aarde wordt water, water vuur.

Heraklitus was een van ontdekkers van de persoonlijkheid.beroemd is zijn uitspraak :" ik ben bij mijzelf te raad gegaan."

De eerste filosofen,de mens begon zich vragen te stellen over de zin van wereld en de leven zonder daarbij een beroep te doen.terrein te verliezen aan het meer rationeel abstracte denken. op dat moment doen drama en tragedie rond 600 v.c. verschijnen de eerste natuurfilosofen: Thales, Anaximandros en Anaximenes uit Miletos. Zij bedreven natuurwetenschappen en zochten naar de verborgen zin van het leven (principe=marge). De nieuwe denken hebben ook interesse voor de geschiedenis, Herodotus omstreeks 480 was geboren in Halicarnassus (nu Bodrum), hij richtte zijn aandacht op het verleden door de beschrijving van volkeren en hun gewoontes.

Bijbel en de apostel Johannes praten over Turkije, Anatolie van de heilige Paulus. De bijbel en teksten uit het vroeg-christendom vermelden meerdere malen het huidige Turkije. De apostel Johannes spreekt in zijn " handelingen der apostelen " over een heilig land voor de godsdienst

Het begint evenwel al veel vroeger, namelijk in het oude testament. In Genesis 8:4 wordt beschreven hoe de ark van Noach uiteindelijk strandde op de berg Ararat. Deze berg is gelegen in het noordoosten van Turkije, Is met zijn 5165 meter, de hoogste top van het land. İn het zelfde boek lezen wij op 11.13 over de wijze Abraham. Hij zou in Urfa, het oude Edes -eadessa, in het zuidoosten van AnatoliŽ, MesopotamiŽ geboren zijn.De reizen van de apostelen worden beschreven İn " de handelingen der apostelen " in het nieuwe testament.Het oostelijke gedeelte van de middellandse zee was in de eerste eeuw na Christus een van de belangrijkste economische centra van de wereld. Paulus(Saulus ), werd tien jaar na Christus geboren te Tarsus, oude Tars naast Adana in Cilicie, uit joodse ouders. Hij leefde er en was er werkzaam als zeilenmaker en volgeling van Christus. Hij was organisator van de eerste vergadering van de apostelen in de stad Antiochie, aan onder Orontes. Deze bijeenkomst vond plaats in een grot, die nu genoemd wordt naar de heilige Petrus. Gedurende deze eerste vergadering, wordt voor het eerst gesproken van " christenen " (hand. 11:26 ). Deze grotkerk wordt dan ook beschouwd als de eerste kerk van het christendom.Tijdens deze vergadering besluiten de apostelen de verspreiding van het geloof te organiseren. Vanuit Antiochie reisde Paulus samen met Barnabes en Johannes Marcus naar Cyprus en verscheidene steden in het zuiden van klein- AziŽ; waaronder : Perge, Antalya, Myra-Demre en Miletos. Anderen reisden naar ItaliŽ. In ItaliŽ aangekomen wordt de apostel Petrus evenwel om het leven gebracht.Paulus tweede zendingsarbeid, samen met Silas en Timoteus, ging naar SyriŽ, Cilicie en streken van Klein-Azie.

De apostel Paulus koos op zijn derde zendingsarbeid Ephese,dat toen in feite de hoofdstad van klein AziŽ was voor bijna drie jaar (53-55) als centrum van zijn werkzaamheid. Hij heeft er waarschijnlijk ook gevangengezeten (1 kor. 15:32 vgl. handelingen 19) getuige hiervan zijn; de brief aan de Efeziers, aan de inwoners van Phrygisches en aan de Galaten.

Volgens prof. MARC Waelkens moet Paulus, op weg naar Psidich Antiochie of Perge, Sagalassos hebben aangedaan, ook al spreekt de bijbel er niet van. De zeven eerste kerken van het christendom worden door de apostelen en door Paulus gebouwd in Ephese, Izmir, Sardes, Akhisar, Laodicie-Pamukkale, Pergamon en in Alaşehir, steden van West Anatolie.

Het concilie van Ephese werd gehouden in juni 431 om de polemiek tussen de patriarchen van Istanbul en Alexandrie te beŽindigen.

Voor het concilie van Ephese kende de kerk geen verering voor de persoon " Maria "İn Ephese werd zij vereerd als "theotokos " (= Moeder Gods ).Zij, maagd Maria verbleef de laatste levensjaren te Ephese. haar huis,nu een kapel ,is een toeristische trekpleister, maar blijft bovenal een druk bezocht pelgrimsoord.

Ook de apostel en evangelist ,Johannes leefde te Ephese.Hij was de schrijver van het vierde canoniek evangelie.Dit boek,de Apocalyps, is meteen ook het laatste boek van het nieuwe testament.

Na het bezoek aan de EgeÔsche kust reizen de apostelen ,waaronder Paulus verder landinwaarts,naar Konya en vervolgens naar Cappadocie De eerste christenen, die hier uit Jeruzalem aangekomen waren spraken over Cappadocie,in termen van "heilige land"dat het christendom hier tot grote bloei zal komen,bewijzen de honderden kerken van tufrotsen.

Het vroege christendom beleefde moeilijke tijden en werd verboden door de Romeinse keizer Diocletianus in 303. Constantijn de Grote verleende hen recht op tolerantie,bij het edict van Milaan, in 313. Het betrof eigenlijk de constitutie voor het Oost-Romeinse rijk.

Ook andere moeilijke perioden heeft de kerk overleeft; zoals de periode van Iconoclasten. onder invloed van opkomende Islam werd een verbod op het aanbrengen van Iconen uitgevaardigd. Deze periode duurde van 713 tot 843. Typische voorbeelden hiervan vinden wij in verschillende rotskerken, bijvoorbeeld in de GŲremevalei. Boven

   
   

Het kruispunt van twee continenten

   
   
TransAnatolie Tour
Groep A - Internationale Licentie Nį4938 - Het Turkse Ministerie van Cultuur en Toerisme

 

 

Turkey

Turquie

TŁrkei

Turkije

TŁrkiye

 

 

 

Home ] Up ] Tours ] Turkije ] Tijdlijn ] AnatoliŽ ] Steden ] Musea ] Over Ons ] Site Map ] Zoeken ]

Afrodisias ] Afyon ] Amasya ] Aydin ] Bergama ] Bodrum ] Denizli ] Dalyan ] Didymes ] [ Efeze ] Fethiye ] Izmir ] Sardis ] Kekova ] Kutahya ] Manisa ] Milet ] Mugla ] Usak ]

 

Mail to info[at]transanatolie.com with questions or comments about this web site.
Copyright © 1997 TransAnatolie. All rights reserved.
Last modified: 2023-08-06
 
Explore the Worlds of Ancient Anatolia and Modern Turkey by TransAnatolie Tour: Ancient Anatolia Explorer, Asia Minor Explorer, Turkey Explorer; Cultural Tour Operator, Biblical Tour Operator, Turkish Destinations, Cultural Tours to Turkey, Biblical Tours to Turkey, Health and Cultural Tours to Turkey, Thermal, Thalasso Holidays in Turkey,  Archaeological Tours to Turkey, Historical Tours to Turkey, Cultural Heritage Tours to Turkey, Cultural Tours to Turkey, Hobby Eco and Nature Tours Holidays to Turkey,  Beach and Plateau Holidays in Tuirkey, Anatolian Civilizations, Ancient Cultural Museums in Turkey, Top Turkish Museums, Museums in Turkey, Anatolian Civilizations Museum, Istanbul Archeological Museum, Ephesus Museum, Mevlana Museum, Topkapi Museum, Museum of Topkapi Palace, Turkish Cities, Turkish Destinations, Ancient Cities in Turkey, Ancient Anatolian Cities, Turkey in Brief, Turkish Culture, Turks, Turkish Language, Turkish Philosophers....Circuits culturels en Turquie, Excurcions en Turquie, Vacances en Turquie, Circuits de Culture en Turquie, Circuits de Croyance en Turquie, Turquie, Villes Antiques en Turquie, Musees en Turquie, Empires Turcs, Revolution de Mustafa Kemal Ataturk, Turquie d'Ataturk, Culturele Tours in Turkije, Rondreizen in Turkije, Reizen naar Turkije, Culturele Rondreizen naar Turkije, Vakanties in Turkije, Groepsreizen naar Turkije, Turkije, Turkse  Geschiedenis, Geschiedenis van Turkije, Oude Steden in Turkije, Oude Beschavingen, Oude Anatolische Beschavingen, Turkse Steden, Turkse Musea, Musea in Turkije, Turkse Steden, Overzicht van Turkije, Turkije in het Kort, Turks, Turkse Taal, Turkse Gescheidenis, Osmaanse Rijk, Ottamaanse Rijk, Gezondheid Tours Vakanties in Turkije, Geloof Tours in Turkije, Culturele Tour Operator, Turkije Specialist†