En  Fr  Nl  De  Tr  

TransAnatolie Welcomes You to Turkey

 

 

 

 

TransAnatolie Tours

En  Fr  Nl  De  Tr  

 

 

 

Assyrians

 

 

 

Home ] Up ] Tours ] Turkije ] Tijdlijn ] Steden ] Musea ] Over Ons ] Site Map ] Zoeken ]

 

Beschaving ] AB ] Karahantepe ] GŲbeklitepe ] Catalhoyuk ] Sumer ] Akkad ] Trojanen ] HattiŽrs ] [ Assyrians ] Hittieten ] Phrygians ] Urartians ] Lydians ] Lycians ] Ionians ] Ontdek ]

 

Up

Assyrische Rijk

 

 

Map of the Ancient Near East during the Amarna period, showing the great powers of the day: Egypt (green), Hatti (yellow), the Kassite kingdom of Babylon (purple), Assyria (grey), and Mitanni (red). Lighter areas show direct control, darker areas represent spheres of influence. The extent of the Achaean/Mycenaean civilization is shown in orange.Het Assyrische rijk of kortweg AssyriŽ was een rijk dat bestond tussen 2000 v.Chr. en 612 v.Chr.. De AssyriŽrs veroverden het rijk vanuit hun kerngebied rond de stad Assur in MesopotamiŽ. Op het hoogtepunt van hun macht besloeg het rijk Anatolie, MesopotamiŽ, Palestina en (gedurende een korte periode) zelfs Egypte.

 

De Periode van 2.000 - 1.800 Kolonies van de Handel Assyrian: Deze periode is ook genoemd geworden MiddenBronstijd waarin de oude staat Assyrian in MesopotamiŽ een handelssysteem met AnatoliŽ, modern Turkije van vandaag opzette.

Mannen en vrouwen van Assyrian werkten voor heersers die over aangedreven hen. De landbouwers leefden in dorpen en werkten aan welk land zij bezaten terwijl de stadsbewoners het leven van het uitwisselen van of het maken van ambachten maakten. De vaklieden maakten aardewerk en voorwerpen van goud, zilver, brons, ivoor en hout.

Assyrians wisselde goederen met zowel nabijgelegen als verre steden uit. Zij wisselden tin, parfums, ornamenten uit en kleden zich in ruil voor goederen die van zilveren worden gemaakt en gouden. Men weet niet hoe de handel begon maar voor bijna een eeuw handhaafde Assyrians regelmatige ezelscaravans die uit wel 200 ezels omhoog dragend aan 160 kilo's goederen bestonden.

In 2000 V.CHR. geschreven geschiedenis begon in AnatoliŽ met de introductie van de taal Assyrian, het wigvormige manuscript en het gebruik van cilinderverbindingen door de handelaren Assyrian. Zij schreven in wigvormig manuscript op met de hand gemaakte kleitabletten die droog in de zon waren geweest of gebakken. Deze tabletten werden gezet in kleienveloppen en werden toen verzegeld door re-te bakken, een voorbeeld van het eerste gebruik van enveloppen in de wereld. Volgens duizenden wigvormige tabletten die bij hun hoofd handel postkultepe worden ontdekt, had Assyrians 20 onafhankelijke handelskolonies in heel AnatoliŽ gevestigd dat als Karum wordt bekend. Men kan zeggen dat Assyrians het meest verfijnde handelssysteem van hun tijd had ontwikkeld

   

Acemhoyuk-Ancient Assyrian and Hititites Site

   

Assyrische Rijk

Geschiedenis van het rijk

Vroege periode: het Oud-Assyrische rijk

Vazalstatus

Onafhankelijkheid: het Midden-Assyrische rijk

Begin van de IJzertijd

Hernieuwde groei van het rijk: het Nieuw-Assyrische rijk

Val

Levensonderhoud

Politiek

Assyrische leger

Tijdlijn

   

 

   

Geschiedenis van het rijk

Vroege periode: het Oud-Assyrische rijk

Omstreeks 2500 v.Chr. vestigden de AssyriŽrs zich aan de bovenloop van de Tigris. Het Assyrische volk is ontstaan uit een vermenging van de oorspronkelijke oerbevolking en Semitische immigranten. Tot 1810 v.Chr. was het rijk niet zo groot, maar in dat jaar wist de Assyrische koning Nimrod het eerste Assyrische rijk uit te breiden tot een gebied dat zich uitstrekte van het Zagrosgebergte tot aan de Middellandse Zee.

 

Vazalstatus

In 1760 v.Chr. werd dit gebied voor korte tijd ingelijfd bij het Babylonische rijk. De regerende Kassieten richtten dit rijk echter ten gronde, waarna het verder uit elkaar viel en zijn greep op noordelijker streken verloor. De vorst van AssyriŽ werd echter een vazalvorst van het Hurritische koninkrijk Mitanni.

 

Kultepe-De tablet en envelop van klei 

 

Onafhankelijkheid: het Midden-Assyrische rijk

Rond 1350 slaagde Assur-uballit I erin zich aan hun heerschappij te ontworstelen en daarmee werd AssyriŽ een machtsfactor van belang in het Midden-Oosten. Onder zijn opvolgers breidde het zijn macht over een aantal van zijn buren uit. Tukulti-Ninurta I slaagde er zelfs in Babylon gedurende een aantal jaren te bezetten. Dit contact zorgde ervoor dat de AssyriŽrs mede-erfgenamen werden van de oude cultuur van Sumer en Akkad. Samen met de Elamieten maakte het Assyrische rijk rond 1158 zelfs voorgoed een einde aan de Kassieten van Kar-Duniash.

 

Begin van de IJzertijd

Anders dan vele andere rijken uit de Bronstijd bleef AssyriŽ in de tijd van de brandcatastrofe wel overeind en beleefde onder Tiglat-Pileser I zelfs een kortstondige bloeitijd. Daarna begonnen echter Aramese stammen, bijv. de ChaldeeŽn, steeds meer uit het westen op te dringen en er bleef van het machtige rijk niet veel meer dan een stadstaat over.

 

Map of the Ancient Near East Het Assyrische Rijk op zijn hoogtepunt

 

Hernieuwde groei van het rijk: het Nieuw-Assyrische rijk

Rond 900 v.Chr. begon het rijk weer te groeien. De Akkadisch-sprekende stadstaat breidde geleidelijk zijn gezag uit over een platteland dat nu goeddeels Aramees sprak. Uiteindelijk zou echter de laatste taal wel zegevieren.

 

Er werden vervolgens vele succesvolle veldtochten ondernomen in landen ten noorden van AssyriŽ. Ook werden gebieden veroverd zoals SyriŽ, de heuvels in GeorgiŽ, Anatolie, Turkije en gebieden grenzend aan de Middellandse Zee. De volgende krijgsheer veroverde Libanon. Bij een andere veldtocht volgden MediŽ en enige landen in het westen zoals Fillistina, Elam en SyriŽ, en ook BabyloniŽ werd verplicht om belastingen te betalen. Na de dood van Adad-Nirari III maakte het rijk onder zijn drie zoons een tijd van zwakte door. Er waren opstanden en epidemieŽn en de generaals kregen veel te veel macht.

 

Levensboom van de AssyriŽrs met daarboven Marduk

 

In 745 v.Chr. vonden belangrijke veranderingen plaats. Met Tiglat-Pileser III die de troon greep kwam er een krachtig bewind. AssyriŽ werd een centraal geleide staat: de strijdtroepen vormden ťťn leger en alle beslissingen werden op ťťn plaats genomen. De macht van de Hettieten en de FeniciŽrs werd ingeperkt. Campagnes naar Egypte vonden plaats en sommige waren succesvol. Ook gebieden aan de Perzische Golf en Palestina en gebieden in zuidelijk AnatoliŽ werden veroverd.

 

Hiermee werd een waar imperium geschapen dat vele volkeren omspande. De AssyriŽrs beseften goed dat een dergelijk rijk makkelijker veroverd dan bijeengehouden werd. Zij voerden daarom een bewuste politiek van deportaties in om opstanden te voorkomen en een zekere eenheid in het gigantische rijk te scheppen. De leidende klasse van een veroverd gebied werd doelbewust afgevoerd en elders gehuisvest, hun vroegere plaats in de nieuwe provincie werd ingenomen door Assyrische kolonisten. Wellicht onbedoeld leidde dit ook tot verspreiding van het Aramees en de ondergang van hun oorspronkelijke taal, het Akkadisch. Deze deportatiepolitiek is later vaak als 'wreed' afgeschilderd. Hoewel de Assyrische oorlogsvoering zeker hardvochtig te noemen was en tegenstanders die zich verweerden publiekelijk en met veel vertoon aan vreselijke straffen onderworpen werden, was de behandeling van gewillige onderdanen niet slecht. Dit gold ook als deze onderdanen van andere herkomst waren. Toch bleven er vazalvorsten in het rijk die op een kans wachtten het Assyrische juk af te werpen, vooral onder de ChaldeeŽn die nu de voornaamste politieke factor in Babylon vormden.

 

Val

Er verschenen nieuwe volkeren op het toneel in het huidige Iran die een Indo-Europese taal spraken, de voorouders van de Meden en Perzen. Zij spanden samen met de Chaldeeuwse vorsten van Babylon. Door een oorlog in Edom en oorlogen tegen de Meden, de Scyten en de BabyloniŽrs kwam het rijk uiteindelijk in 612 v.Chr. ten val.

 

Levensonderhoud

De bevolking leefde van landbouw. Ook de bergachtige streken werden door het aanleggen van irrigatiesystemen geschikt voor landbouw. De mensen hielden ook vee, zoals koeien, ganzen, eenden, kippen en schapen. In de Perzische Golf en rivieren werd vis gevangen.

 

Politiek

De AssyriŽrs verplaatsten steeds hun hoofdstad, zodat ze niet zolang hoefden te reizen tijdens hun veroveringstochten. Dit konden ze ook doen omdat ze erg rijk waren. Ze verplaatsten de volkeren die ze overwonnen hadden naar een ander gebied. Dit gebied werd weer ingevuld met andere volkeren. Dit verschijnsel is bekend omdat er geschriften over zijn gevonden.

 

Gevleugelde stier met mensenhoofd: muurreliŽf van het paleis van Sargon II;human headed bull face

Assyrische leger

 

Het Assyrische leger en rijk was na de ondergang van de Hettieten en hun leger het machtigste leger en rijk van haar tijd geworden. Op haar hoogtepunt strekte het rijk zich uit van de Perzische Golf tot de Middellandse Zee en van AnatoliŽ en Noord-PerziŽ tot de Grote Arabische Woestijn en zelfs tot aan de Egyptische delta. Het Assyrische leger was goed geÔntegreerd in de rest van het rijk en kon steunen op de economische ruggengraat van het rijk gevormd door de steden Nimrud, Ninive en natuurlijk ook Assur.

 

Het was Tiglat-Pileser III die de grote hervorming doorvoerde in het leger die haar voor meer dan driehonderd jaar het machtigste ter wereld zou maken. Hij zou de staat rond een stand leger opbouwen en de administratie van het rijk koppelen aan die van het leger. Voortaan draaide alles in het Assyrische rijk om het leger en enkel het leger.

 

De AssyriŽrs hadden al rond 1000 v.Chr. ingezien dat wapens, strijdwagens en wapenrustingen uit ijzer veel beter waren en Tiglat-Pileser zou dan ook voor zorgen dat de wapens constant vernieuwd werden en zijn manschappen er zeer goed met leerden omgaan. Het merendeel van het leger bestond uit speerwerpers, die - hoewel ze trager waren dan cavalerie - sneller vooruit gingen dan andere infanteristen uit hun tijd en zo een belangrijk element waren in de Assyrische oorlogsvoering. De Assyrische boogschutters waren vťťl beter georganiseerd dan hun tegenstanders boogschutters. Met hun sterkere bogen konden ze hun pijlen met ijzeren punt met grote precisie afschieten op de vijandige linies en zo verwarring zaaien alvorens de cavalerie erop lost te laten.

 

Het hoeft ook niet te verbazen dat de Assyrische strijdwagens voorzien waren van pijlenkokers om boogschutters op strijdwagens van pijlen te voorzien. Hoewel de cavalerie slechts een klein deel van het leger uitmaakte waren zij de best getrainde eenheid ťn inzetbaar voor ingewikkeldere manoeuvres.

 

 Relief van het Assyrische leger dat een stad belegerd (Ninive).

 

Ook op het gebied van vestigingsbouw en belegeringswerken konden de AssyriŽrs buigen op een lange traditie. Vanop houten torens konden de Assyrische boogschutters hun dodelijke projectielen afschieten op de verdedigers op de muren. Door de efficiŽntie die de intensieve trainingen van de verschillende eenheden opleverden, kon het Assyrische leger zich vlot over eender welk terrein verplaatsen, wat mede een van haar sterke punten vormde. Daarnaast maakten de Assyrische troepen gebruik van terreur die ze zaaiden bij hun doortocht. Het was ook onder Tiglat-Pileser III dat de eerste hulptroepen afkomstig uit andere volkeren werden ingezet, die onder Sargon II een belangrijk deel van het leger zouden gaan uitmaken.

 

Tijdlijn

 

 • 1800 v.Chr. tot 1375 v.Chr.: Oud-Assyrische Rijk
 • Omstreeks 1800 v.Chr.: opkomst van Assur; invallen van de Hettieten en overheersing door Naram-Sin van Eshnunna
 • 1749 v.Chr. - 1717 v.Chr.: Shamshi-Adad I verovert Noord-MesopotamiŽ
 • ?: Isjmedagan: zoon van Shamshi-Adad I: wordt verslagen door Rim-Sin van Larsa; later is hij vazal van Hammurabi
 • ?: heerschappij van Rim-Sin van Larsa
 • 1728 - 1686 v.Chr.: heerschappij van Hammurabi van Babylon
 • na 1450 v.Chr.: vazalstaat van Mittani (Hurritische volksstam afkomstig uit de omgeving van het Wan-meer)
 • 1375 v.Chr. - 1047 v.Chr.: Midden-Assyrische Rijk
 • ? : Eribaadad maakt AssyriŽ onafhankelijk van de Mittani
 • 1364 - 1328 v.Chr.: Assur-uballit I
 • 1280 - 1244 (?) v.Chr.: Salmanasser I
 • 1280 v.Chr.: Salmanasser I verovert het grootste deel van MesopotamiŽ
 • 1253 - 1207 v.Chr.: Tukulti-Ninurta I
 • Rond 1200 v.Chr.: invasie van ArameeŽrs
 • 1112 - 1074 v.Chr.: Tiglat-Pileser I
 • 1100 v.Chr.: Tiglat-Pileser I breidt het rijk uit en heerst van de Middellandse Zee tot de Perzische Golf
 • 1074 v.Chr. - 883 v.Chr.: oorlog tegen de ArameeŽrs
 • 1100 v.Chr.-900 v.Chr.: de randstaten maken zich vrij en AssyriŽ raakt afgesneden van de Middellandse Zee
 • 903 - 889 v.Chr.: Adad-Nirari II
 • 900 v.Chr.: de Assyrische macht wordt hersteld en de Aramese staten worden onderworpen
 • 883 v.Chr. - 812 v.Chr.: Nieuw Assyrische Rijk
 • 883 - 859 v.Chr.: Assurnasirpal II
 • 858 v.Chr.-824 v.Chr.: Salmanasser III bezet Babylon en maakt de bondgenoten van Damascus (waaronder IsraŽl) tot vazalstaten; na zijn dood verliest het rijk de macht over Babylon
 • 824 - 810 v.Chr.: Shamshi-Adad V
 • 810 - 806 v.Chr.: Sammuramat regentes
 • 806 - ? v.Chr.: Adad-Nirari III
 • 745 v.Chr.-727 v.Chr.: Tiglat-Pileser III, redder van AssyriŽ, verovert voormalig rijksgebied; stichter van het Assyrische wereldrijk
 • 727 v.Chr.-721 v.Chr.: Salmanasser V, neemt Samaria in na beleg (724-722)
 • 721 v.Chr.-705 v.Chr.: Sargon II
 • 705 v.Chr.-681 v.Chr.: Sanherib, strijd tegen Babylon, veldtocht tegen Egypte en Juda (701)
 • 681 v.Chr.-669 v.Chr.: Assarhaddon, herbouw van Babylon; grootste omvang van het Assyrische Rijk
 • 669 v.Chr.-626 v.Chr.: Assurbanipal, opstand van onder andere Babylon, Egypte en FeniciŽ, vernietiging van Babylon
 • 612 v.Chr.: de Meden, BabyloniŽrs en Perzen veroveren AssyriŽ
 • 626 - 608 v.Chr.: veldtochten tegen AssyriŽ en vernietiging van AssyriŽ door de BabyloniŽrs, Meden en Scyten
   

Fertile Crescent

This map shows the extent of the Fertile Crescent.The Fertile Crescent is a crescent-shaped region in the Middle East incorporating the Levant, Ancient Mesopotamia, and Ancient Egypt, known as the "Cradle of Civilization." The term "Fertile Crescent" was coined by University of Chicago archaeologist James Henry Breasted.The Fertile Crescent is a crescent-shaped region in the Middle East incorporating the Levant, Ancient Mesopotamia, and Ancient Egypt, known as the "Cradle of Civilization." The term "Fertile Crescent" was coined by University of Chicago archaeologist James Henry Breasted.

Watered by the Nile, Euphrates and Tigris rivers and covering some 400-500,000 square kilometers, the region extends from the eastern shore of the Mediterranean Sea around the north of the Syrian Desert and through the Jazirah and Mesopotamia to the Persian Gulf. These areas correspond to the present-day Egypt, Israel, West Bank, Gaza strip, and Lebanon and parts of Jordan, Syria, Iraq, south-eastern Turkey and south-western Iran. The population of the Nile River Basin is about 70 million, the Jordan River Basin about 20 million, and the Tigris and Euphrates Basins about 30 million, giving the present-day Fertile Crescent a total population of approximately 120 million, or at least a quarter of the population of the Middle East.

As crucial as rivers were to the rise of civilization in the Fertile Crescent, they were not the only factor in the area's precocity. Ecologically the area is important as the "bridge" between Africa and Eurasia. This "bridging role" has allowed the Fertile Crescent to retain a greater amount of biodiversity than either Europe or North Africa, where climate changes during the Ice Age led to repeated extinction events due to ecosystems becoming squeezed against the waters of the Medditeranian sea. Coupled with the Saharan pump theory, this Middle Eastern land-bridge is of extreme importance to the modern distribution of Old World flora and fauna, including the spread of humanity. The fact that this area has born the brunt of the tectonic collision between the African and Eurasian plates, has also made this region a very diverse zone of high snow-covered mountains, fertile broad aluvial basins and desert plateaux, which has also increased its biodiversity further and enabled the survival into historic times of species not found elsewhere.

Furthermore the Fertile Crescent had a climate diversity and major climatic changes which encouraged the evolution of many "r" type annual plants, which produce more edible seeds than "K" type perennial plants, and the region's dramatic variety of elevation gave rise to many species of edible plants for early experiments in cultivation. Most importantly, as Jared Diamond shows in "Guns, Germs and Steel" the Fertile Crescent possessed the wild progenitors of the eight Neolithic founder crops important in early agriculture (i.e. wild progenitors to emmer wheat, einkorn, barley, flax, chick pea, pea, lentil, bitter vetch), and four of the five most important species of domesticated animals ó cows, goats, sheep, and pigs ó and the fifth species, the horse, lived nearby.

As a result the Fertile Crescent has an impressive record of past human activity. As well as possessing many sites with the skeletal and cultural remains of both pre-modern and early modern humans (e.g. at Kebara Cave in Israel), later Pleistocene hunter-gatherers and Epipalaeolithic semi-sedentary hunter-gatherers (the Natufians), this area is most famous for its sites related to the origins of agriculture. The western zone around the Jordan and upper Euphrates rivers gave rise to the first known Neolithic farming settlements (referred to as Pre-Pottery Neolithic A (PPNA)), which date to around 9,000 BCE (and includes sites such as Jericho). This region, alongside Mesopotamia (which lies to the east of the Fertile Crescent, between the rivers Tigris and Euphrates), also saw the emergence of early complex societies during the succeeding Bronze Age. There is also early evidence from this region for writing, and the formation of state-level societies. This has earned the region the nickname "The Cradle of Civilization."

Both the Tigris and Euphrates started in the Taurus Mountains of what is today Turkey. Farmers in southern Mesopotamia had to protect their fields from flooding each year, except Northern Mesopotamia which had just enough rain to make some farming possible.[citation needed]

Since the Bronze Age, the region's natural fertility has been greatly extended by irrigation works, upon which much of its agricultural production continues to depend. The last two millennia have seen repeated cycles of decline and recovery as past works have fallen into disrepair through the replacement of states, to be replaced under their successors. Another ongoing problem has been salination ó the seepage of salt water into irrigated farmland.

In the contemporary era, river waters remain a potential source of friction in the region. The Jordan lies on the borders of Israel, the kingdom of Jordan and the areas administered by the Palestinian Authority. Turkey and Syria each control about a quarter of the length of the Euphrates, on whose lower reaches Iraq is still heavily dependent.
 

   

TransAnatolie Tour

 
 

 

Turkey

Turquie

TŁrkei

Turkije

TŁrkiye

 

 

 

Home ] Up ] Tours ] Turkije ] Tijdlijn ] Steden ] Musea ] Over Ons ] Site Map ] Zoeken ]

Beschaving ] AB ] Karahantepe ] GŲbeklitepe ] Catalhoyuk ] Sumer ] Akkad ] Trojanen ] HattiŽrs ] [ Assyrians ] Hittieten ] Phrygians ] Urartians ] Lydians ] Lycians ] Ionians ] Ontdek ]

 

Mail to info[at]transanatolie.com with questions or comments about this web site.
Copyright © 1997 TransAnatolie. All rights reserved.
Last modified: 2023-08-06
 
Explore the Worlds of Ancient Anatolia and Modern Turkey by TransAnatolie Tour: Ancient Anatolia Explorer, Asia Minor Explorer, Turkey Explorer; Cultural Tour Operator, Biblical Tour Operator, Turkish Destinations, Cultural Tours to Turkey, Biblical Tours to Turkey, Health and Cultural Tours to Turkey, Thermal, Thalasso Holidays in Turkey,  Archaeological Tours to Turkey, Historical Tours to Turkey, Cultural Heritage Tours to Turkey, Cultural Tours to Turkey, Hobby Eco and Nature Tours Holidays to Turkey,  Beach and Plateau Holidays in Tuirkey, Anatolian Civilizations, Ancient Cultural Museums in Turkey, Top Turkish Museums, Museums in Turkey, Anatolian Civilizations Museum, Istanbul Archeological Museum, Ephesus Museum, Mevlana Museum, Topkapi Museum, Museum of Topkapi Palace, Turkish Cities, Turkish Destinations, Ancient Cities in Turkey, Ancient Anatolian Cities, Turkey in Brief, Turkish Culture, Turks, Turkish Language, Turkish Philosophers....Circuits culturels en Turquie, Excurcions en Turquie, Vacances en Turquie, Circuits de Culture en Turquie, Circuits de Croyance en Turquie, Turquie, Villes Antiques en Turquie, Musees en Turquie, Empires Turcs, Revolution de Mustafa Kemal Ataturk, Turquie d'Ataturk, Culturele Tours in Turkije, Rondreizen in Turkije, Reizen naar Turkije, Culturele Rondreizen naar Turkije, Vakanties in Turkije, Groepsreizen naar Turkije, Turkije, Turkse  Geschiedenis, Geschiedenis van Turkije, Oude Steden in Turkije, Oude Beschavingen, Oude Anatolische Beschavingen, Turkse Steden, Turkse Musea, Musea in Turkije, Turkse Steden, Overzicht van Turkije, Turkije in het Kort, Turks, Turkse Taal, Turkse Gescheidenis, Osmaanse Rijk, Ottamaanse Rijk, Gezondheid Tours Vakanties in Turkije, Geloof Tours in Turkije, Culturele Tour Operator, Turkije Specialist†