En  Fr  Nl  De  Tr  

TransAnatolie Welcomes You  to Turkey

 

 

 

 

TransAnatolie Tours

En  Fr  Nl  De  Tr  

 

 

 

Sumer

 

 

 

Home ] Up ] Tours ] Turkije ] Tijdlijn ] Steden ] Musea ] Over Ons ] Site Map ] Zoeken ]

 

Beschaving ] AB ] Karahantepe ] GŲbeklitepe ] Catalhoyuk ] [ Sumer ] Akkad ] Trojanen ] HattiŽrs ] Assyrians ] Hittieten ] Phrygians ] Urartians ] Lydians ] Lycians ] Ionians ] Ontdek ]

 

Up

Sumer

 

MesopotamiŽSumer of SumeriŽ (ook Soemer respectievelijk SoemeriŽ of Shumer, Egyptisch Sangar, Bijbels Shinar) is de oude, oorspronkelijk door de AkkadiŽrs gegeven, naam voor een rijk, cultuur, landstreek en antieke beschaving gelokaliseerd in het zuidelijk deel van MesopotamiŽ (hedendaags zuidoost Irak), waar de rivieren Eufraat en Tigris in de Perzische Golf uitmonden. De SumeriŽrs zelf noemden het ki-en-gir (het land van de beschaafde heersers). Samen met de noordelijke streek Akkad maakt het deel uit van het Tweestromenland. Sumer wordt beschouwd als de eerste samenleving ter wereld met alle kenmerken van wat we een 'beschaving' noemen. Sumer wordt dan ook beschouwd als een belangrijke wieg van de beschaving, naast bijvoorbeeld ook de Indusbeschaving, waarmee het overigens in contact stond.

Sumer is de naam die ook algemeen gegeven wordt aan het zuidelijke deel van het latere BabyloniŽ, vergelijkbaar met de naam Akkad voor het noordelijke deel. Vandaar ook de naam Sumer en Akkad voor BabyloniŽ.

De Sumerische beschaving bestond uit een verzameling van stadstaten. Iedere stadstaat had zijn eigen vorst. Wel werd vanaf het midden van het 4e millennium voor Christus de leider van de machtigste stadstaat gezien als de koning van de regio.

 

Rolzegel uit de Uruk-periode (4000-3000 v.Chr.), Louvre

 

   

Geschiedenis

De geschiedenis van SumeriŽ wordt gewoonlijk verdeeld in vijf perioden:1. Urukperiode


De Urukperiode, ca. 4000-3000 v.Chr. In deze periode vestigden de SumeriŽrs zich in het land. Zij zouden afkomstig zijn geweest uit Iran, waar zij oorspronkelijk vanuit de Indusvallei naartoe kwamen. Zij troffen reeds landbouw aan in het gebied, maar voerden de irrigatie in. Dorpen groeiden uit tot steden. Van die steden was Uruk het belangrijkst door zijn Inannatempel, die een grote regionale uitstraling had. Maar een minstens even grote invloed ging uit van Eridu waarvan de oudste bewoningslagen reeds dateren uit het 6e millennium v.Chr.

 


2. Jemdet Nasr periode


De Jemdet Nasr-periode, ca. 3100-2900 v.Chr. In deze periode veranderden de centra van de steden in heiligdommen, de bevolking groeide en de irrigatie van de akkers werd geÔntensiveerd

 


3. De Vroege Dynastie


De oude Sumerische koningslijst vermeldt de vroege dynastieŽn van verschillende prominente steden. De eerste serie namen werd toegeschreven aan de koningen die heersten voor de zondvloed. Mogelijk zijn ze fictief en gaat het om legendarische en mythologische figuren zoals Alulim, Dumuzid, en Ziusudra. De eerste postdiluviale koning op de lijst die ook uit andere bronnen bekend is was Etana, 13de koning van de eerste Dynastie van Kish. Hij is de 22ste en voorlaatste koning van die dynastie. Zijn naam komt ook in het Gilgamesjepos voor. Mogelijk was hij aan de macht toen de hegemonie van Kish opnieuw overging naar Uruk. Dit leidde tot de idee dat Gilgamesh zelf in feite een historische koning van Uruk zou zijn geweest.

 


4. Akkadtijd


Na lang gebruik van het irrigatiesysteem trad verzilting op en werd hete Sumerisch gebied onvruchtbaar. Dit veroorzaakte een volksverhuizing naar het noorden, waar de SumeriŽrs in contact traden met de Akkadische semitische bevolking aldaar.

 


5. Ur III periode


De hele geschiedenis van SumeriŽ bestrijkt een periode van 3800 tot 2000 v.Chr. Er zijn aanwijzingen voor Sumerische activiteit van voor de Urukperiode en na de Ur III-periode, maar er is relatief weinig bekend van de periode hiervoor. In de periode erna werd de streek voornamelijk gedomineerd door de BabyloniŽrs.

 


Bevolking


SumeriŽ werd vermoedelijk voor het eerst bevolkt vanaf 4500-4000 v.Chr. door een volk dat door archeologen wordt aangeduid als UbaidiŽrs of ObeidiŽrs, naar het dorp al-Ubaid waar resten zijn gevonden. Dit volk legde moerassen droog en zorgde voor irrigatie, zodat landbouw mogelijk werd. Ook dreven ze handel en werden in werkplaatsen potten gebakken en leer gelooid.

De SumeriŽrs trokken rond 3500 v.Chr. het gebied binnen. Hun herkomst staat niet vast; sommigen vermoeden dat ze uit AnatoliŽ kwamen, maar India of het Kaspische Zee-gebied is ook goed mogelijk. Zij spraken Sumerisch, een agglutinerende taal. Er zijn aanwijzingen dat er voordien een andere taal gesproken werd (waarschijnlijk door de UbaidiŽrs) die wel proto-Eufratisch genoemd wordt. Veel meer dan een aantal duidelijk niet uit het Sumerisch stammende plaatsnamen en een aantal leenwoorden van onbekende herkomst in het Sumerisch is er niet van over. Opvallend is wel dat deze leenwoorden vaak meer dan ťťn lettergreep bezitten. Het Sumerisch neigt sterk naar monosyllabisme, net zoals het moderne Chinees.

Verder stroomopwaarts in een streek die Akkad heette was dat anders. De bevolking daar sprak een Semitische (d.w.z. Afro-Aziatische) taal. Vanaf 5000 v.Chr. is er al sprake van het ontstaan van een georganiseerde samenleving.

 

Voorstelling van de Oorlog van Ur (Standard of Ur), ca. 2600 v.Chr. (British Museum)

 

Cultuur en politiekSchrift


Rond 3300 v.Chr. ontstond de oudste vorm van het schrift, eerst een pictografisch schrift, waaruit later het spijkerschrift ontwikkeld werd. In archeologische laag 4 van Uruk (3e millennium v.Chr.) werden kleitabletten met een schrift dat een ontwikkeling naar het spijkerschrift vertoont, en het spijkerschrift bleef in gebruik tot na de tijd van Alexander de Grote (4e eeuw v. Chr) en werd daarna geleidelijk verdrongen door het veel gemakkelijker te leren Aramese alfabetische schrift. Het laatste tablet in spijkerschrift is uit 74 na Christus.

 

Kleitablet met Sumerisch spijkerschrift

 

 

Wetgeving


De SumeriŽrs waren de eersten die aan wetgeving deden en stadstaten vormden. Het wiel is waarschijnlijk ook door de SumeriŽrs uitgevonden (maar dat kunnen ook de bewoners van de steppe ten noorden van de Zwarte Zee zijn), evenals het pottenbakkerswiel. Ze waren ook begaafd in het meten van dingen. Zij bestudeerden o.a. het heelal. Zij maten de stand van Venus met een rechthoekig raam en de tijd in secondes met een pendule en waterklokken. Vanaf ongeveer 2900 v.Chr. begint de dynastieke tijd.
 Politieke structuur


Politiek werd het land beheerst door stadstaten die om de hegemonie streden, dit is goed te vergelijken met het veel latere Griekenland. De steden hadden zoiets als een volksraad, meestal uit twee kamers bestaand. Er was een raad van ouderen en een raad van (weerbare) mannen. Er was ook een koning die in de onderlinge strijd van de steden meer macht verwierf. Iedere stad had zijn eigen heiligdom en de cultus van de plaatselijke god of godin nam een centrale plaats in in het leven. SumeriŽrs dachten dat de mens vooral door de goden geschapen was om hen te dienen en te vermaken. De politieke wederwaardigheden van een stad werden dan ook vooral gezien als het gevolg van de grillen van de goden.

 


Economie


De komst van overheersers of klimaatverandering deden veetelers uitwijken naar de valleien (economische vluchtelingen, de BedoeÔnen). Deze kwamen in de landbouwgebieden terecht, ook aangetrokken door de rijkdommen van de vruchtbare bevolkte valleien.
De nomadische volkeren bleken ruwer van aard en cultuur, maar ook bekwame handelaars. Ze grepen uiteindelijk de macht in SoemeriŽ en stichtten een koninkrijk. Ze spraken een Semitische taal.

De tijd van Sargon van Akkad en de Semitische tijd 2335 v.Chr.-2212 v.Chr.

Vanaf 2212 v.Chr. Overheersing door de Guti.

Vanaf ca. 1900 v.Chr. nemen de Amorieten de macht over in Sumer en zijn de SumeriŽrs niet meer als apart volk te onderscheiden.

Bron: Sumer

   

 

 

 

 Het kruispunt van twee continenten

 

TransAnatolie Tour
Groep A - Internationale Licentie Nį4938 - Het Turkse Ministerie van Cultuur en Toerisme

 

 
 

 

Turkey

Turquie

TŁrkei

Turkije

TŁrkiye

 

 

 

Home ] Up ] Tours ] Turkije ] Tijdlijn ] Steden ] Musea ] Over Ons ] Site Map ] Zoeken ]

Beschaving ] AB ] Karahantepe ] GŲbeklitepe ] Catalhoyuk ] [ Sumer ] Akkad ] Trojanen ] HattiŽrs ] Assyrians ] Hittieten ] Phrygians ] Urartians ] Lydians ] Lycians ] Ionians ] Ontdek ]

 

Mail to info[at]transanatolie.com with questions or comments about this web site.
Copyright © 1997 TransAnatolie. All rights reserved.
Last modified: 2023-08-06
 
Explore the Worlds of Ancient Anatolia and Modern Turkey by TransAnatolie Tour: Ancient Anatolia Explorer, Asia Minor Explorer, Turkey Explorer; Cultural Tour Operator, Biblical Tour Operator, Turkish Destinations, Cultural Tours to Turkey, Biblical Tours to Turkey, Health and Cultural Tours to Turkey, Thermal, Thalasso Holidays in Turkey,  Archaeological Tours to Turkey, Historical Tours to Turkey, Cultural Heritage Tours to Turkey, Cultural Tours to Turkey, Hobby Eco and Nature Tours Holidays to Turkey,  Beach and Plateau Holidays in Tuirkey, Anatolian Civilizations, Ancient Cultural Museums in Turkey, Top Turkish Museums, Museums in Turkey, Anatolian Civilizations Museum, Istanbul Archeological Museum, Ephesus Museum, Mevlana Museum, Topkapi Museum, Museum of Topkapi Palace, Turkish Cities, Turkish Destinations, Ancient Cities in Turkey, Ancient Anatolian Cities, Turkey in Brief, Turkish Culture, Turks, Turkish Language, Turkish Philosophers....Circuits culturels en Turquie, Excurcions en Turquie, Vacances en Turquie, Circuits de Culture en Turquie, Circuits de Croyance en Turquie, Turquie, Villes Antiques en Turquie, Musees en Turquie, Empires Turcs, Revolution de Mustafa Kemal Ataturk, Turquie d'Ataturk, Culturele Tours in Turkije, Rondreizen in Turkije, Reizen naar Turkije, Culturele Rondreizen naar Turkije, Vakanties in Turkije, Groepsreizen naar Turkije, Turkije, Turkse  Geschiedenis, Geschiedenis van Turkije, Oude Steden in Turkije, Oude Beschavingen, Oude Anatolische Beschavingen, Turkse Steden, Turkse Musea, Musea in Turkije, Turkse Steden, Overzicht van Turkije, Turkije in het Kort, Turks, Turkse Taal, Turkse Gescheidenis, Osmaanse Rijk, Ottamaanse Rijk, Gezondheid Tours Vakanties in Turkije, Geloof Tours in Turkije, Culturele Tour Operator, Turkije Specialist†